قوانین استفاده از سیستم

با تشکر از انتخاب شما ما پیرو قانونهای عمومی کشوری هستیم ، شما نباید از محتواهای سیاسی و غیراخلاقی استفاده کنید و باید تابع قوانین کشوری باشیدsmiley.

ما نمیتوانیم تمام لینک ها را مشاهده و بازبینی نماییم و شما در بکارگیری از این سیستم آزاد هستید ولی در صورت مشاهده بدون اخطار قبلی حساب و سایت شما مسدود میشود.

در صورت سوء استفاده از سیستم و استفاده از بنرهای نامناسب برای تبلیغات در صفحه پیش نمایش نیز با شما برخورد خواهد شد